Pondělí, 15 července, 2024
aktualne

Rozložte své investiční riziko hedgeovým fondem 

Hedgeový fond představuje specifický typ fondu. Co je pro něj charakteristické a jaké výhody nabízí? Má i nějaké nevýhody?

Co jsou hedge fondy a jak vznikly

Hedgeový fond se jinak též nazývá hedge fond. Vůbec první fond tohoto typu podle dnes dostupných informací údajně založil již v roce 1949 muž jménem Alfred W. Jones. Tento muž využíval strategii nákupu akcií zajištěných krátkými prodeji.

Z dnešního pohledu se primárně jedná o druh investičního fondu, který nabízí téměř neomezené možnosti investování. Hedgeový fond využívá komplexní investiční techniky, čímž se liší od podílových fondů a ETF.

Značná rozmanitostí i široké spektrum využívaných strategií s sebou však nese i jistá rizika. Hlavním rysem těchto fondů je to, že téměř nepodléhají regulaci. Přímo vyhledávají investice, které mohou být z regulatorních důvodů některým investorům odepřeny, případně jsou omezeny. Tento fond usiluje o absolutní výnos, který je nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů.

Ne všechny fondy ale lze paušálně označit jako vysoce rizikové. Existují už i takové, jejichž riziko (či volatilita) je nižší než u klasických akciových fondů. Za určitých podmínek tak mohou být vhodnou příležitostí dokonce i pro investory spíše konzervativní.

Primárně jsou určeny jedincům disponujícím vysokým čistým jměním. Obecně se uvádí, že je hedge fund určen pro fyzické osoby s kapitálem alespoň ve výši 1 000 000 USD nebo minimálním příjmem alespoň 200 000 USD za poslední dva roky. V čase se nicméně i tyto investiční fondy přizpůsobují méně bonitním klientům a rapidně snižují minimální investice.

Jak fungují hedgeové fondy

Tento typ fondu funguje jakožto prostředek kolektivního investování. Finanční prostředky od investorů mohou být investovány do různých investičních nástrojů včetně akcií, dluhopisů, opcí, komodit, nástrojů peněžního trhu a jiných investičních cenných papírů.

Uplatnění zde nacházejí i alternativní nástroje jako komodity, měny a jejich různé kombinace, včetně častého využívání spekulací na pokles a páky.

Obvykle jsou pro ně specifické krátkodobé investiční cíle, což znamená, že jejich aktiva jsou do určité míry likvidní. Některé strategie zahrnující deriváty nebo soukromý kapitál se však samozřejmě mohou vyznačovat i likviditou nižší.

Potenciální zhodnocení investic může být poměrně zajímavé. Nejvýkonnější hedgeové fondy dokážou svoje prostředky zhodnotit o ohromujících bezmála 80 %.

Počítat je nutno s adekvátně vyššími poplatky. Běžně si za roční správu účtují zpravidla 1 až 3 % vkladu, k tomu je nezbytné připočítat ještě podíl na výnosech až 20 %. Zásadní je však mimo poplatků především kvalita správy, na kterou je skutečně nutno striktně dbát.

Každý investor by si měl navíc důsledně zhodnotit, zda konkrétní fond odpovídá jeho představám o investování a rozkládání rizika. A samozřejmě je vždy nutno investovat zodpovědně a kalkulovat s rizikem ztráty, která by neměla znamenat bezprostřední finanční ohrožení.

pr článek

Další články autora