Čtvrtek, 2 února, 2023
aktualne

Reforma důchodů přinese výrazné změny, což se projeví na nižších penzích

Podle odborníků jsou chystaná opatření nezbytná z pohledu udržitelnosti veřejných financí.
Do parlamentu směřuje novela zákona o sociálním pojištění. Ta po jejím schválení zavede několik významných změn, které se dotknou nejen současných důchodců, ale i budoucích penzistů.

Největší novinkou v prvním pilíři bude rodičovský důchod nebo, jinak řečeno, rodičovský bonus. Důchodci, kteří vychovali děti, tak budou moci dostat peníze navíc. Resort práce chce tímto opatřením odstranit nespravedlnost v systému, protože rodič během výchovy na mateřské dovolené měl dosud krácenou výši svého důchodu.

„Zavedením rodičovského důchodu však dochází jen k částečné kompenzaci těchto lidí, přičemž opatření zároveň porušuje princip solidarity například vůči lidem, jejichž děti pracují v zahraničí, případně pracují jako vojáci a policisté, případně děti zemřely nebo ne z vlastního rozhodnutí nemohly mít děti,“ říká Maroš Ovčarik, generální ředitel společnosti Partners Investments.

Důchodový strop
Velmi důležitou změnou bude navázání důchodu na střední délku života. Odborníci toto opatření považují za nezbytný krok, který pomůže k lepší udržitelnosti celého penzijního systému.

Důchodový věk 64 let, který máme aktuálně na Slovensku, je v rámci celé Unie jeden z nejnižších a naše ekonomika si tento nízký věkový strop nebude moci dovolit vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji.

„V zemích, které jsou dlouhodobě vnímány jako země s nejvíce udržitelným důchodovým systémem, je důchodový věk delší než aktuálních 64 let na Slovensku. Například v Nizozemsku je horní hranice 68 let, v Dánsku 67 let, ve Švédsku v případě mužů je to 66 let,“ přibližuje Ovčarik.

Podle analytika institutu INESS Radovana Ďuranu bylo zrušení důchodového stropu nezbytným krokem z pohledu udržitelnosti veřejných financí.

Předčasná penze
S tímto opatřením souvisí i další změna, a to možnost předčasného starobního důchodu po odpracování 40 let.

„Toto opatření je důležité v kontextu navázání důchodového věku na střední délku života, protože i když se důchodový věk bude postupně posouvat, zůstává možnost do důchodu odejít i předčasně. Samozřejmě, daní je snížený důchod, podobně jak to známe už dnes,“ vysvětluje Ovčarik.

V současnosti má člověk nárok na předčasný starobní důchod, pokud mu chybí maximálně dva roky do dovršení penzijního věku.

Poslední významnou změnou bude snížení aktuální důchodové hodnoty (ADH). To se projeví na postupném zpomalování tempa nárůstu penzí z prvního pilíře. Výpočet důchodů tak nebude zcela navázán na nárůst průměrné mzdy v národním hospodářství, ale tento koeficient se bude každý rok snižovat, dokud nedosáhne 95 procent současné hodnoty.

„Jinými slovy to znamená, že pro mladé lidi, kteří dnes skončili školu, bude jejich budoucí důchod vyplácen z prvního pilíře nižší oproti současně nastavenému systému,“ dodává Maroš Ovčarik.

Nižší důchody
Podle Ďuranu se některá zavedená opatření v prvním pilíři projeví na nižších penzích. Snížení schodku důchodového systému prostřednictvím opatření na výdajové straně totiž vždy znamená pokles vyplacené částky, kterou získají důchodci.

„Ne každý ale zaznamená stejný pokles z titulu důchodového věku, pokles ADH se dotkne každého dnes pracujícího člověka. Rodičovský bonus je specifické opatření, při kterém dojde ke zvýšení důchodů, avšak na úkor prostředků státního rozpočtu a v konečném důsledku se může projevit zvyšováním daní,“ uzavřel.

pr článek

Další články autora