Čtvrtek, 2 února, 2023
aktualne

Daň za líh ovlivní cenu alkoholu

Potravinářská komora Slovenska (PKS) považuje zvýšení spotřební daně z lihu o téměř 15% za nesystémové opatření, kterým vláda SR nedosáhne svého záměru zvýšení příjmů do státní pokladny. Schválením nové sazby spotřební daně z lihu ve výši 1080 eur (32.536,08 Kč) na hektolitr absolutního alkoholu (hl.a.) posunula Slovenskou republiku na první místo ve výši spotřební daně této komodity mezi okolními státy jako jsou Česká republika, Rakouská republika a Maďarská republika.
Rozhodnutí o výši spotřební daně z lihu PKS považuje za nesystémové, zaměřené nejen proti domácím výrobcům lihu a lihovin, ale také proti domácímu obchodu, což v konečném důsledku znamená, že vláda ČR neřeší domácí problémy související se světovou finanční a hospodářskou krizí. Spotřebitelské ceny lihovin na Slovensku budou v porovnání s okolními státy nejvyšší z důvodu vysoké spotřební daně a také z důvodu vysoké DPH, což jen podpoří rozvoj nákupní turistiky. Spotřební daň a DPH bude odváděna do rozpočtů okolních států. PKS upozorňuje na skutečnost, že zvýšením spotřební daně z lihu se opětovně sníží využívání lihovarů k pěstitelskému pálení ovoce. Z 21 okresů Prešovského a Košického kraje již dnes v 11 okresech není zaregistrován ani jeden lihovar na pěstební pálení ovoce a v 7 okresech je zaregistrován jen 1. Obdobná situace je i na západním Slovensku a středním Slovensku, kde ani jeden lihovar na pěstitelské pálení ovoce ne je registrován v 6 resp., v 9 okresech. Znamená to, že už dnes obyvatelé Slovenské republiky hledají nelegální způsoby získávání destilátů.

Pálení na černo má na Slovensku tradici a takovým nepřiměřeným zvýšením spotřební daně z lihu se sníží poptávka po legálních lihovinách a obchod s černými lihovinami se bude dále rozšiřovat. PKS zastává názor, že východiskem je zpřísnění kontroly nelegálního pálení, což by při účinné kontrole přineslo nejméně 35% zvýšení příjmů ze spotřební daně z lihu. PKS zdůrazňuje, že z pohledu EU je lihovarnické odvětví důležité jak pro spotřebitele, tak pro výrobce a pro odvětví zemědělství ve Společenství. Opatření, která se přijímají ve vztahu k lihovarnickému odvětví, by měla přispět k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, předcházení klamavým praktikám, transparentnosti trhu a spravedlivé hospodářské soutěži.

Měly by také chránit dobrou pověst, kterou lihoviny Společenství dosáhly nejen ve Společenství, ale také na světovém trhu. Výroba lihovin představuje nejen důležitý obchod pro zemědělské výrobky Společenství, ale také velmi významný zdroj příjmů pro stát. PKS zastává názor, že v zájmu dosažení uvedených cílů EU, jakož i s ohledem na spotřební daně z lihu okolních členských států EU as ohledem na světovou finanční a hospodářskou krizi, bude navrhované zvýšení spotřební daně z lihu ve Slovenské republice mít celkově negativní dopad, neboť nepřinese státu očekávané výnosy a negativně se projeví i na zdravotním stavu obyvatel České republiky. Stát přijde nejen o příjmy, ale také o možnost kontroly kvality lihovin, které konzumují občané České republiky. Stanovisko TASR poskytla Jarmila Halgašová z PKS.

pr článek

Další články autora